OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM ZABYTKÓW DOLINY BUGU"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami krajoznawczymi doliny Bugu.
   

 3. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
   

  popularny

  brązowy

  złoty
 4. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów fortyfikacyjnych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

  na stopień brązowy - 5
  na stopień srebrny - 10
  na stopień złoty - 15
   
 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

   
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.


   
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 12. Obiekty proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu..
   

 13. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie,  nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK "SZLAKIEM ZABYTKÓW DOLINY BUGU"